De ce ne ocupam noi, mai exact, pentru inmatriculare definitiva in urma achizitiei intracomunitare (import) (autovehicul second-hand):

  • intocmirea documentatiei necesare formalitatilor de inmatriculare;
  • redactarea formularelor: fisa inmatriculare, contract vanzare-cumparare, cerere inmatriculare, declaratie impunere etc
  • prezentarea vehiculului la RAR in vederea omologarii/autenticitatii/itp
  • traducerea documentelor de origine (CIV, factura/contract vanzare-cumparare)
  • inregistrare in evidenta DITL a autovehiculului;
  • depunerea /ridicarea actelor pt certificatul TVA  la ANAF
  • plata taxelor: talon, placute;
  • depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare la sediu DRPCIV

Contactati-ne astazi pentru o consultatie profesionala!

0723.504.284office@inmatriculariauto.eu

Program: luni- sambata, 8:00 – 19:00

RIDICAREA DOCUMENTELOR SI LIVRAREA ACESTORA SE FACE LA SEDIUL CLIENTULUI (DOMICILIUL SAU FIRMA)

PRETURILE CU TVA INCLUS

TAXELE INDREPTATE CATRE INSTITIUTIILE AFERENTE SERVICIILOR SOLICITATE NU SUNT INCLUSE IN TARIF, ELE FIIND ACHITATE DE NOI SI DECONTATE CATRE DUMNEAVOASTRA.

VA PUNEM LA DISPOZITIE OFERTE RCA (ASIGURAREA OBLIGATORIE) SI CASCO


Documente necesare pentru inmatriculare definitiva in urma achizitiei intracomunitare (import) (autovehicul second-hand)

1) Cererea solicitantului;

2) Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale.

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

5) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului;

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie.

8) Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:

– formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;

SAU

– formularul „Certificat”, prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

9) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

10) Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

11) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

12) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

13) ) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar) – (40 lei – număr la rând sau 85 lei

Call Now Button