De ce ne ocupam noi, mai exact, pentru inmatriculare provizorie (numere rosii) in urma achizitiei intra comunitare (import):

  • intocmirea documentatiei necesare formalitatilor de inmatriculare;
  • redactarea formularelor:  cerere inmatriculare provizorie;
  • plata taxelor;
  • depunerea dosarului /ridicarea placutelor cu numere provizorii la sediul DRPCIV;

Contactati-ne astazi pentru o consultatie profesionala!

0723.504.284office@inmatriculariauto.eu

Program: luni- sambata, 8:00 – 19:00

RIDICAREA DOCUMENTELOR SI LIVRAREA ACESTORA SE FACE LA SEDIUL CLIENTULUI (DOMICILIUL SAU FIRMA)

PRETURILE CU TVA INCLUS

TAXELE INDREPTATE CATRE INSTITIUTIILE AFERENTE SERVICIILOR SOLICITATE NU SUNT INCLUSE IN TARIF, ELE FIIND ACHITATE DE NOI SI DECONTATE CATRE DUMNEAVOASTRA.

VA PUNEM LA DISPOZITIE OFERTE RCA (ASIGURAREA OBLIGATORIE) SI CASCO


Documente necesare pentru inmatriculare provizorie (numere rosii) in urma achizitiei intra comunitare (import) :

1. Cererea solicitantului;

2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

3. Copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;

4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

5. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie -13 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

6. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. provizoriu – 40 lei, se achită numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

7. Dovada declaraţiei vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile.

Call Now Button