De ce ne ocupam noi, mai exact, preschimbare acte auto:

  • intocmirea documentatiei necesare formalitatilor de preschimbare acte auto;
  • redactarea formularelor: declaratie impunere, fisa inmatriculare, cerere schimbare adresa;
  • obtinerea Certificatului Fiscal de la vechea adresa si transferarea dosarului fiscal al vehiculului la noua adresa;
  • obtinerea vizei fiscale de la DITL – noua adresa;
  • plata taxelor: talon, placute (dupa caz) etc.;
  • depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV

Contactati-ne astazi pentru o consultatie profesionala!

0723.504.284office@inmatriculariauto.eu

Program: luni- sambata, 8:00 – 19:00

RIDICAREA DOCUMENTELOR SI LIVRAREA ACESTORA SE FACE LA SEDIUL CLIENTULUI (DOMICILIUL SAU FIRMA)

PRETURILE CU TVA INCLUS

TAXELE INDREPTATE CATRE INSTITIUTIILE AFERENTE SERVICIILOR SOLICITATE NU SUNT INCLUSE IN TARIF, ELE FIIND ACHITATE DE NOI SI DECONTATE CATRE DUMNEAVOASTRA.

VA PUNEM LA DISPOZITIE OFERTE RCA (ASIGURAREA OBLIGATORIE) SI CASCO


Documente necesare pentru preschimbare acte auto (certificat de inmatriculare/carte identitate vehicul) in urma modificarii adresei de domiciliu/a numelui sau a schimbarii datelor de identificare a autovehiculului.

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar (nume, domiciliu, etc.):

1) Cererea solicitantului;

2) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;

3) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;

4) Certificatul de înmatriculare în original;

5) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a contravalorii celor noi și după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare, în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare (40 lei – număr la rând sau 85 lei – număr preferențial), se achită numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifica date despre vehicul (serie şasiu, culoare, serie C.I.V. etc.)

1) Cererea solicitantului;

2) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării motorului care are o capacitate cilindrică diferită;

3) Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român, în original şi copie;

4) Certificatul de înmatriculare în original.

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA) în termenul de valabilitate.

6) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Call Now Button