De ce ne ocupam noi, mai exact, pentru radiere autovehicul:

  • intocmirea documentatiei necesare formalitatilor de radiere autovehicul;
  • depunerea dosarului de radiere autovehicul la DRPCIV si obtinerea Certificatului de Radiere;
  • obtinerea Certificatului Fiscal si a vizei de radiere autovehicul de la DITL sau primarie;

Contactati-ne astazi pentru o consultatie profesionala!

0723.504.284office@inmatriculariauto.eu

Program: luni- sambata, 8:00 – 19:00

RIDICAREA DOCUMENTELOR SI LIVRAREA ACESTORA SE FACE LA SEDIUL CLIENTULUI (DOMICILIUL SAU FIRMA)

PRETURILE CU TVA INCLUS

TAXELE INDREPTATE CATRE INSTITIUTIILE AFERENTE SERVICIILOR SOLICITATE NU SUNT INCLUSE IN TARIF, ELE FIIND ACHITATE DE NOI SI DECONTATE CATRE DUMNEAVOASTRA.

VA PUNEM LA DISPOZITIE OFERTE RCA (ASIGURAREA OBLIGATORIE) SI CASCO


Documente necesare pentru radiere in urma exportului / dezmembrarii / furtului / la cerere

Documente necesare pentru radiere autovehicul din circulație în cazul scoaterii definitive a vehiculului din România (export):

1) Cererea solicitantului de radiere autovehicul;

2) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale , stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală;

3) Certificatul de înmatriculare – original;

4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

5) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

6) Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);

7) Certificat de radiere – 3 exemplare;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru radiere autovehicul din circulație când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării:  

1) Cererea solicitantului;

2) Certificatul de înmatriculare – original;

3) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

4) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

5) Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;

6) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau certificatul de atestare fiscală.

7) Certificat de radiere – 3 exemplare;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1997, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriuclare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe proprie răspundere a titularului sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

 

Documente necesare pentru radierea autovehicul din circulație în cazul în cazul declarării furtului vehiculului:

1) Cererea solicitantului;

2) Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate;

3) Certificatul de înmatriculare – original;

4) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

5) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.);

6) Certificatul de radiere – 3 exemplare;

7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare radiere autovehicul din circulație, la cerere, în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie:

1) Cererea solicitantului;

2) Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv;

3) Certificatul de înmatriculare – original;

4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

5) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

6) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;

7) Certificatul de radiere – 3 exemplare;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1997, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe proprie răspundere a titularului sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

Call Now Button